Naša spoločnosť

Spoločnosť Volting, s.r.o. so sídlom v Košiciach vznikla ako rodinná firma 11.1. 2011.                                                                                                     Kontakty: Ing. Eva Dobošová-Gurská – obchod. manag.,  Dr. Jozef Doboš jr.- admin.

Ing. Eva Dobošová - Gurská

Ing. Eva Dobošová – Gurská

Po absolvovaní štúdia v odbore Elektronika na Elektrotechnickej fakulte VŠT v Košiciach (FEI TUKE) som pracovala ako asistentka na Katedre Elektrických pohonov. V roku 1993 som získala štipendium Švajčiarskej vlády a v  tom  istom  roku   som   úspešne   absolvovala štátnu  skúšku  z  nemeckého  jazyka  na  univerzite  vo Fribourghu, Švajčiarsko. V rokoch 1993-1995 som pôsobila  vo  výskume  v  odbore Mechatronika na ETH v Zürichu. Po návrate na Slovensko som pracovala na pozícii obchodnej manažérky pre východné Slovensko vo firme Weidmüller s.r.o. Vzhľadom k tomu, že po viac, než 25-tich rokoch úspešnej práce so sortimentom výrobcov Panduit a Weidmüller, dôkladne poznám nielen produkty týchto firiem, ale aj mnohých príbuzných,  ponúkam efektívnu spoluprácu všetkým obchodným partnerom.

Teším sa, že Vás môžem privítať v našom internetovom obchode,                                                                    ako aj osobne v kancelárii firmy Volting, s.r.o. na Szakkayho 1 v Košiciach.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky technického, alebo obchodného charakteru, neváhajte ma kontaktovať !